ACHILLES- EN PATELLAPEES

Peesaandoeningen van de onderste extremiteit komen veel voor, hebben impact op ADL en sport en zijn soms lastig te behandelen. Tijdens dit webinar, dat is opgenomen tijdens een congres over Return To Sport, legt sportarts Hans Zwerver uit welke behandelmogelijkheden er zijn.

Leerdoelen

  • Inzicht in pathofysiologie en risicofactoren van achilles- en patellatendinopathie
  • Inzicht in zin/onzin van aanvullende diagnostiek
  • Kennis van de behandelprincipes van tendinopathie
  • Inzicht in zin/onzin van aanvullende behandelingen
  • Kennis m.b.t. return to play bij sporters

Type scholing

Webinar (on demand)

Kosten

€45 (vrijgesteld van BTW)

Accreditatie

1 punt (algemeen en sport)
Certificaat na afronding

SPREKER

hANS zWERVER

Hans Zwerver is als sportarts werkzaam in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarnaast is hij hoogleraar sportgeneeskunde verbonden aan het UMCG. Hans is gespecialiseerd in de behandeling van peesaandoeningen en overbelastingsblessures. 

kan ik ook een abonnement afsluiten?

Ja dat kan. Met ons abonnement krijg je toegang tot alle webinars en mag je gratis deelnemen aan onze congressen. Maar het is niet verplicht om een abonnement af te sluiten. Je kunt je ook aanmelden voor losse webinars en congressen.

Abonnement

€695 / per jaar (vrijgesteld van BTW)

    24 punten per jaar
    Toegang tot alle webinars
    Gratis deelname congressen*

*Abonnees mogen gratis aanwezig zijn bij 2 congressen naar keuze.